President

 Ronny KOCH

 • Organisatioune sportlecher Art
 • Eenzeltournéier an Verbandsorganisatioune
 • Responsabel vun de Spillertransfert'er
 • Betreier vun den Jugendspiller
 • Trainerdialog
 • Member technesch Kommissioun FLTT
Vizepresident

 Vic FEYDER

 • Organisatioune aussersportlecher Art
 • Eenzeltourneier
 • Relatioune FLTT
 • Jugearbiter FLTT
 • Vizepresident Aribiterkomissioun
 • Member consultant "Comission des Status et Réglements"
Vizepresident

 Yves LEHNERT

 • Organisatioune aussersportlecher Art
 • Eenzeltourneier
 • Organisatioun Interclubmeeschterschaft
Sekretär

 Christian DUPREL

 • Relatioune mat der FLTT
 • Relatioune Gemengenverwaltung
 • Relatioune Sportministère
 • Membere (aktiv an passiv)
 • Organisatioun Eenzeltournéier
 • Verbandsorganisatioune
 • Organistatioun Coupe Annette
 • Korrespondenzadress
Keesier

 Gérard HILTGEN

 • An- an Ausgaben, Rechnungen
 • Bilanz
Responsabel vun der Jugend

Wilma SCHONCKERT-VAN WISSEN

 • Organisatioun Jugendmeeschterschaft
 • Opstellung vun de Jugendéquipen
 • Betreiung vun de Jugendspiller
 • Trainerdialog
Responsabel vun den Equipe

Steve SCHIRTZ

 • Organisatioune aussersportlecher Art
 • Eenzeltournéier
 • Organisatioun Interclubmeeschterschaft
 • Organisatioun Black-TT Tournéier
 • Opstellung vun den Equipe
 • Ententevertrieder
Member

 Luss KOCH

 • Reservéierung vun der Hal
 • Uspriechpartner Gemeng
 • Trainerdialog
 • Organisatioun Verpflegung Emaischen
 • Member Verbandsgericht an Keesenreviseur FLTT
Member

 Jo BIVER

 • Organisatioune aussersportlecher Art
 • Eenzeltournéier an Verbandsorganisatione
Member

 Kevin GEBELE

 • Organisatioune aussersportlecher Art
 • Eenzeltournéier
 • Organisatioun Interclubmeeschterschaft
 • Homepage
Member

 Marc EICHER

 • Organisatioune aussersportlecher Art
 • Eenzeltournéier an Verbandsorganisatione
Member

 Claudine CILLIEN

 • Organisatioune aussersportlecher Art
 • Eenzeltournéier an Verbandsorganisatione
Member

 Matthias GUENTHER

 • Organisatioune aussersportlecher Art
 • Eenzeltournéier an Verbandsorganisatione